Hej och varmt välkommen till uppbyggnaden av föreningen 3PSE!

 

Du som på ett eller annat sätt har hört talas om De Tre Principerna/The Three Principles (3P), här är kort information till dig om ett pågående projekt!

Vi är ett gäng (projektgrupp) med några som är nya och några som är gamla inför förståelsen av De Tre Principerna som har startat ett projekt som har som mål att starta upp en ideell förening, en förening som ska vara öppen för alla och vars syfte är att sprida förståelsen om De tre principerna i Sverige – på svenska – och utifrån ursprungskällan Sydney Banks.

3PSE har en önskan om att fler människor nås av och få ta del av och fördjupa sin förståelse om De tre principerna – som förening vill vi bidra till att sprida förståelsen om 3P i Sydney Banks anda i Sverige samt att samordna och stötta människor som är både nya och gamla inför förståelsen av De tre principerna.

Är du intresserad av att bli medlem i den kommande föreningen, hålla dig uppdaterad om projektet. Gå med i vår Facebookgrupp så håller projektgruppen dig uppdaterad längst projektets gång. 

Varje måndag kl. 20.30 – 21.30 håller vi ett Zoomrum öppet för oss alla. I rummet finns möjlighet att dela med sig av sina reflektioner, frågor och insikter. Oavsett vad du befinner dig i förståelsen om De tre principerna eller känslomässigt, har vi en önskan om att du ska känna dig öppen och fri att komma med in i rummet. Det kommer alltid att finnas människor på plats som kan guida dig till att förstå dig själv och de känslor du upplever på ett djupare plan. Gå med i Facebookgruppen så får du en inbjudan till våra måndagsträffar på Zoom.

 

Varma välkomnande hälsningar,

3PSE

 

PS. Har du några frågor eller vill komma i kontakt med projektgruppen skicka ett mejl till info@3pse.org

Det började med en livsförändrande andlig insikt 1973...
...och idag delas förståelsen om 3P runt om hela världen.

Sydney Banks (1931-2009) upptäckte (eller som han sa senare ”ett avtäckande av”) De tre principerna 1973 genom en livsförändrande andlig insikt (enlightenment) även ibland kallat andligt uppvaknande. Under efterföljande år gick denna man med en 9-årig skolgång från att arbeta som anställd svetsare till att bli en föreläsare känd över världen och författare inom ”The Three Principles”.

Hans upptäckt och livsbudskap var att det finns tre grundläggande principer som ligger bakom precis allt. Även då bakom allt som människan kan uppleva, tänka, känna och göra. Sydney Banks upptäckt vägleder inte bara människor till att upptäcka att alla har tillgång till inre välbefinnande, den ger också hopp till en bättre framtid för mänskligheten.

Hans banbrytande upptäckt att en djupare förståelse (insikt) för hur de tre grundläggande principerna Sinnet, Medvetandet och Tanken fungerar, har hjälpt människor runt om i världen att ”återupptäcka” sitt egna medfödda välbefinnande, sin inre visdom och sig själva.

Likt en stafettpinne har Sydney Banks upptäckt i över 40 år gått från person till person. Idag delas förståelsen om De tre principerna runt om i hela världen inom områden som psykisk hälsa, föräldraskap, relationer, beroendebehandling, näringsliv, idrott och utbildning, m.m.

Välkommen att gå med i vår Facebookgrupp och håll dig uppdaterad om projektets utveckling!

Kontakt / Föreningsstadgar / Styrelsen

© 3PSE 2022